TRANSPORT LOCAL - Solicitarea consilierului Mircea Cirț

TRANSPORT LOCAL - Solicitarea consilierului Mircea Cirț

Situația finaciară a SC Urbis SA rămâne o nebuloasă pentru toți băimărenii. Pentru a afla care este realitatea în ceea ce privește societatea care asigură transportul local în Baia Mare, consilierul local Mircea Cirț a adresat o solicitare scrisă către Primăria Baia Mare.

Stimată doamnă Lia Mureșan (n.r, secretarul Primăriei Baia Mare),,
Vă rog să mă ajutați cu informații de la URBIS SA în vederea dreptului de inițiativă, după cum urmează:
1. Organizare:
Organigrama de personal aprobată,
Stadiul posturilor ocupate,
Număr angajați la număr autovehicule
Număr angajați tesa
Salarizarea fiecărei poziții, corelarea cu alte regiuni, raportat la economia locală
Standardele de performanță pe departamente și
Indicatori de performanță
Organigrama proceselor
2. Exploatare:
Structură parc, vechime parc,
Planuri de modernizare,
Proiecte pe rol vis a vis de mobilitatea urbană, modernizare, eficientizare, ecologie,
Număr călătorii, grad de încărcare a acestora.
Număr validări prin bilete si abonamente.
Număr ore în circulație conform rutelor pe zi / luna / an, pe fiecare ruta la anul 2020
Planificarea șoferilor si corelarea cu nevoia de ore de circulație pe luna / an, la anul 2020.
Situația șoferilor la zi, versus necesarul care reiese din planificare, la anul 2020.
Grila de salarizare a unui șofer, venitul mediu al unui șofer in 2020, 2019.
Nr ore de circulație din total ore prezente șofer la muncă, lunar, la anul 2020.
Procent de utilizare a transportului public din total cetățeni
Consum motorină, pe luni în parte
3. Mentenanța:
Număr ore de mentenanță prestate în fiecare luna, 2019, 2020
Număr zile mecanici prezenți la muncă pentru fiecare luna, 2019, 2020
Volum piese de schimb achiziționate in 2019, 2020 defalcate pe piese de schimb, anvelope, ulei.
Raport achiziții pe furnizori, luna, pentru 2019 si 2020.
Centralizarea de reparații (ore manopera, piese alocate) pe fiecare autobuz în parte, lunar pentru anii 2019, 2020.
Lista pieselor din stoc la preț de achiziție și data intrării acestora în gestiune.
Lista pieselor cu vechime mai mare de 12 luni în stoc, cantitativ și valoric.
Algoritmii de calcul aprovizionare utilizați la optimizarea stocului în procesul de aprovizionare.
Regulamentul de achiziții a pieselor de schimb.
Cât din piese au fost prin licitații și cât prin achiziții directe?
Contractele de achiziții care stau la bază. Câte piese sunt achiziționate pe contract, câte în afara contractelor?
Numărul zilelor de școlarizare a mecanicilor în anii 2018, 2019, 2020 și valoarea investiției în aceștia.
Lista echipamentelor din dotarea atelierelor și vechimea acestora.
Regulamentul standardul de mentenanțâ aplicat.
Stadiul parcului activ, stadiul parcului inactiv - motiv
4. Financiar:
Structura veniturilor pe fiecare lună, la 2019 si 2020
Structura cheltuielilor pe fiecare lună, la 2019 și 2020
Rezultatul financiar profit/pierdere la fiecare lună, pentru 2019 si 2020.
Contractele pe rol cu primăriile care beneficiază de servicii transport ale URBIS și stadiul decontarilor la zi.
Grad de rentabilitate, cu cât susține primaria diferența la încasări, dacă există
Situația creditelor și perioadele de returnare.
Situația susținerii URBIS de către primărie, pe anii 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Vă mulțumesc frumos, o zi bună,
Mircea CIRȚ
Consilier Local Municipiul Baia Mare