SITUAȚII DE URGENȚĂ - Multe lipsuri încă în localitățile județului

Atunci cand vine vorba despre situații de urgență, Maramureșul nu duce lipsă de așa ceva. De la inundații sau alunecări de teren la incendii de vegetație sau alte situații unde este nevoie de ajutor specializat.

SITUAȚII DE URGENȚĂ - Multe lipsuri încă în localitățile județului

Lipsa dotării corespunzătoare cu mijloace de intervenție a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență a fost constatată de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență anul trecut în localitățile Bistra, Bârsana, Budești și Repedea, conform O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea SVSYU și SPSU.

Nu a fost singura problemă constatată la nivel de județ, din contră. Numărul problemelor este destul de mare. Tot anul trecut a fost constatată lipsa implicării unor autorități locale, dintre care amintim Valea Chioarului, Ocna Șugatag și Cernești, în ceea ce privește menținerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenție (în special pe perioada sezonului rece având în vedere lipsa posibilităților de garare sau încălzire a spațiilor aferente.

“Nemenținerea în stare de operativitate a mijloacelor din dotarea SVSU-rilor, un exemplu ar fi localitatea Cernești, aspecte care duc la îngreunarea acoperirii riscurilor stabilite prin Planul de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul județului Maramureș, neinformarea ISU Maramureș la scoaterea/ repunerea în intervenție sau dotarea cu autospeciale noi ale Serviciilor Voluntare, insuficiența resurselor financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, precum și refacerii obiectivelor și infrastructurilor afectate, transmiterea, cu întârziere, de către comitetele locale, a datelor solicitate de Comitetul Județean și I.S.U. Maramureș privind planul asigurării cu resurse umane materiale și financiare, Catalogul Local, cuprinzând clasificarea unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice, Evidența Comitetului local pentru situații de urgență, informarea cu întârziere despre modificările organizatorice la nivelul componenților Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru actualizarea bazei de date a sistemului național de management pentru situații de urgență (CJSU și GST)”, se arată într-un raport al CJSU Maramureș pentru anul 2020.

Tot la nivel de județ avem întârzieri în transmiterea rapoartelor operative pentru tipurile de risc care s-au manifestat la nivelul UAT-ului, neuniformitate și neconformitate în ceea ce privește întocmirea rapoartelor operative sau necunoașterea și neasumarea unor atribuții specifice ale membrilor comitetelor locale pentru situații de urgență în domeniul de incidență.

Autoritățile județene au în plan pentru acest an monitorizarea permanentă a zonelor cu riscuri generatoare de situații de urgență pe teritoriul județului, cu accent pe componenta preventivă și de educare a populației, întreținerea și modernizarea infrastructurii existente, precum și realizarea unor lucrări de amenajare a teritoriului și îmbunătățiri funciare sau instruirea/implicarea activă a primarilor, în calitate de președinți ai CLSU, precum și a membrilor CLSU, în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență produse la nivel local.

Tot pentru acest an se are în vedere continuarea demersurilor în vederea construirii și amenajării unui spațiu adecvat pentru organizarea și funcționarea Centrului Județean de Comandă și Conducere a Intervenției, structură interinstituțională și intrainstituțională menită să coordoneze și să pună în aplicare legislația specifică pentru situațiile de urgență de amploare la nivel județean sau zonal.

H.D.