SALVARE - Cum putem eșalona datoriile la stat

Maramureșenii cu datorii la bugetul de stat au posibilitatea să-și eșaloneze plățile, astfel încat să supraviețuiască crizei economice cauzată de pandemia de coronavirus.

SALVARE - Cum putem eșalona datoriile la stat

Maramureșenii au termen pană în 15 decembrie pentru a depune cererea prin care solicită eșalonarea plăților în cazul sumelor datorate către stat. Eșalonarea la plată simplificată se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență, precizează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Maramureș. 

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care solicită eșalonarea:

  1. a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
  2. b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  3. c) să nu se afle în procedura faliment;
  4. d) să nu se afle în dizolvare;
  5. e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale; f
  6. ) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Eșalonarea se acordă numai în baza unei cereri la care se poate atașa o propunere de grafic, fără a fi depuse alte documente. Termenul de soluționare este de cel mult 5 zile. De asemenea, se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată și nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării la plată.

A.H.