PREȚUL MUNCII - Tu știi din ce se compune salariul tău?

Salariul, adică prețul muncii noastre, e compus adesea din mai multe elemente, tot felul de alte sume pe care le primim pe lângă salariul de bază, fie în baza unei clauze din contractul de muncă, fie în baza legii.

PREȚUL MUNCII - Tu știi din ce se compune salariul tău?

Salariul constituie contraprestația angajatorului în raport cu munca prestată de către angajat în cadrul raportului de muncă, fiind rezultatul exercitării unui drept constituțional, dreptul la muncă. Salariul este prețul muncii și cuprinde toate veniturile în bani sau în natură, actuale și viitoare, prevăzute să fie plătite, chiar și indirect de către angajator, în baza raportului de muncă, așa cum a precizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, conform avocatnet.ro

  1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la ocrotirea împotriva șomajului.
  2. Toți oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală.
  3. Orice om care muncește are dreptul la o retribuire echitabilă și satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât și familiei sale, o existență conformă cu demnitatea umană și completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecție socială.

Putem observa că este prevăzută inclusiv obligația statelor de a asigura mijloacele necesare unui trai decent prin asigurarea mijloacelor de protecție socială adecvate.

Când spunem salariu, spunem, de fapt:

  • salariul de bază;
  • indemnizațiile;
  • sporurile și
  • alte adaosuri.

Elementul principal, salariul de bază, este negociat sau stabilit, după caz, în funcție de nivelul de calificare ori al studiilor, pregătirea profesional și vechimea în cadrul profesiei/ocupației, complexitatea activității, sarcinile și atribuțiile prevăzute în fișa postului. Salariul de bază reprezintă și elementul de referință pentru calcularea celorlalte elemente constitutive ale salariului final.

 Indemnizațiile reprezintă sumele de care beneficiază lucrătorii, pe lângă salariul de bază, fie pentru acoperirea unor cheltuieli pe care aceștia le efectuează în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fie pentru a recompensa activitățile prestate conform fișei postului, dar care presupun un efort fizic sau psihic considerabil ori pentru îndeplinirea acestora în alte condiții de muncă.

În categoria adaosurilor putem aminti primele și bonificațiile negociate de părți sau acordate în anumite condiții ori într-un anumit context. Tot aici putem include și beneficiile acordate în natură, cum ar fi locuința sau mașina de serviciu, biletele de valoare (tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță), dar și alte avantaje extra-salariale, acolo unde legea permite acest lucru.

Sporurile nu sunt recompense sau gratificații, ele constituind, în principal, un factor compensatoriu pentru anumite condiții de muncă sau pentru întrunirea de către cel în cauză a unor cerințe speciale. Acestea se acordă numai la locurile de muncă unde nu sunt cuprinse în salariul de bază, în contractele colective de muncă la nivel de ramură, grupuri de unități și unități, mai arată sursa citată mai sus.

C.S

sursă foto: moneyflicker