PENTRU MARAMUREȘENI – Subvenții APIA pentru fermieri

Legea pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură a fost publicată vineri, 6 noiembrie 2020, în Monitorul Oficial.

PENTRU MARAMUREȘENI – Subvenții APIA pentru fermieri

Legea pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură a fost publicată vineri, 6 noiembrie 2020, în Monitorul Oficial.

„Agroinfo vă ajută cu toate informațiile din lege necesare pentru obținerea acestor noi subvenții APIA de 10.000 euro/fermier și respectiv 20.000 euro/fermier”, transmit responsabilii portalului Agroinfo.

 Cine sunt beneficiarii?

Beneficiază de prevederile prezentei legi persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderile familiale/întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;

b) posedă atestat de producător sau documente de înregistrare ori licență de acvacultură sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;

c) comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;

d) fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură ori licență de pescuit comercial, după caz.

 Actele necesare dosarului

Prima de comercializare se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:

a) adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către solicitant;

b) atestatul de producător vizat la zi sau documentele de înregistrare ori licența de acvacultură sau licența de pescuit comercial, după caz;

c) dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură.

 Unde se depunde cererea?

 Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la centrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma.

Prima de comercializare se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii. În funcție de opțiunea beneficiarului, aceasta poate fi plătită prin mandat poștal sau virament în contul curent al beneficiarului.

 Cuantum subvenții

Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual/beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual/beneficiar.

Fondurile pentru plata primei de comercializare se plătesc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind prevăzut un capitol distinct de cheltuieli, cu această destinație.

În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și se aplică până la data de 31 decembrie 2023.