OFICIAL - Polițiștii îți pot confisca câinele dacă îl bați

Având în vedere că în ultimii ani tot mai des au fost raportate abuzuri şi violenţe aplicate animalelor, s-a impus instituirea unor măsuri de protecție a acestora astfel încât să le fie asigurate sănătatea, bunăstarea și beneficierea de servicii publice de adăpostire specializate în situația în care sunt supuse unor situații de pericol.

OFICIAL - Polițiștii îți pot confisca câinele dacă îl bați

Aceste servicii, susține Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș, presupun preluarea, asistarea veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, controlul bolilor.

„Cetățenii trebuie să știe că polițiștii din cadrul Poliției Române, care în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol, emit de îndată ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. Obligația de a asigura servicii publice de adăpostire a animalelor aflate într-o situație de pericol revine consiliilor județene. Polițiștii nu emit ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când constată că situația de pericol nu a fost generată de către deținătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura condiții optime pentru respectivul animal”, precizează IPJ Maramureș. 

Prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit;

b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;

c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:

a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;

b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;

c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;

d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;

e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezența polițistului care l-a emis.

Legislația privind protecția animalelor reglementează situația tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfințind o serie de drepturi și obligații atât în sarcina deținătorilor acestora, cât și în sarcina autorităților și instituțiilor statului.

Deținătorii de animale au în mod obligatoriu și responsabilități privind întreținerea și supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime și violență.

H.D.