NU POT PLĂTI - Lovitură în plus dată de pandemie, firmelor din Maramureș

În Maramureș, până în prezent, 270 de firme și 36 de persoane fizice au cerut eșalonarea datoriilor către stat, pentru a le putea achita mai ușor.

NU POT PLĂTI - Lovitură în plus dată de pandemie, firmelor din Maramureș

Conform Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Maramureș, suma datoriilor pe care contribuabilii doresc să o eșaloneze se ridică la 52.563.935 lei. Pentru a putea beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie însă să îndeplinească mai multe condiții.

“Trebuie să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deținute de organul fiscal. Ei trebuie să aibă constituită garanția potrivit art. 193 și să nu se afle în procedura insolvenței.

De asemenea, trebuie să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare și să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită”, precizează AJFP Maramureș, într-un comunicat de presă.

Contribuabilii care doresc eșalonarea trebuie să constituie o serie de garanții, dar acest lucru este valabile doar pentru sumele ce depășesc 5.000 lei în cazul persoanelor fizice sau 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

A.H.