ZOOTEHNIE – ADS atribuie direct crescătorilor de animale păşuni şi terenuri agricole

371

Noua lege a zootehniei a fost adoptată în Camera Deputaţilor. Potrivit propunerii legislative, Agenţia Domeniilor Statului este obligată să atribuie direct terenuri agricole, păşuni, crescătorilor de animale. Agenţia Domeniilor Statului încheie contracte de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condiţiile legii, cu crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinaţie agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum şi cu crescătorii de păsări.

Consiliile judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale care deţin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract încheie contracte de concesiune/închiriere, după caz, prin atribuire directă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu crescătorii de animale. Procedurile de concesionare pentru crescătorii de animale se aplică cu prioritate în prima sesiune, iar suprafeţele destinate crescătorilor de animale sunt stabilite de concedent înainte de concesionare; în situaţia în care suprafeţele sunt mai mici decât cele solicitate se aplică procedura concurenţială.

În vederea concesionării sau închirierii, după caz, crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, trebuie să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe specie şi să aibă sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit cu acte de proprietate/înscrisuri de la Registrul Comerţului sau documente de identitate pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă.

Trebuie păstrată destinaţia şi categoria de folosinţă

Schimbarea categoriei de folosinţă precum şi a destinaţiei de utilizare a terenurilor agricole de către crescătorii de animale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei şi cu nulitatea absolută a contractului de concesiune/închiriere. Constatarea încălcării prevederilor se face de către concedent/locator sau de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin direcţiile agricole judeţene care au obligaţia ca în maximum trei zile să o aducă la cunoştinţa concedentului/locatorului.

În anul 2014, un grup de deputaţi PSD, printre care şi Petre Daea, actualul ministru al Agriculturii, a iniţiat un proiect al Legii zootehniei care a fost respins însă de Senatul României pe data de 9 decembrie 2014. Membrii Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor au modificat acum, în octombrie 2018, aproape în întregime vechiul proiect şi l-au repus pe circuit pentru adoptare. Camera Deputaţilor este for decizional.

Vasile GHERMAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here