VIN BANI – Crescătorii de porci primesc sprijin financiar de la stat

700

Veşti bune pentru crescătorii de suine. Aceştia pot beneficia de un program de susţinere a activităţii de reproducţie. Legea aprobată, în acest sens, de executiv instituie un ajutor de stat pentru crescătorii de porcine, acordat acestora în perioada 2018-2020.

Sprijinul poate fi utilizat pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie (noi sau în ferme aflate în activitate), în ferme aflate în conservare şi pentru stimularea asocierii în cooperative. Valoarea totală a ajutorului de stat este de 359,1 milioane de euro, din care 90 milioane de euro sunt pentru acest an. Pentru anul 2019, suma va creşte cu 30%.

Beneficiari ai acestui ajutor sunt crescătorii de râtani care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare ori numai îngrăşare. Ei pot fi: persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, PFA, şi/sau întreprinderilor familiale, IF, şi/sau întreprinderilor individuale, II, care deţin exploataţii autorizate/ înregistrate sanitar veterinar, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare ori numai îngrăşare; persoane juridice şi/sau PFA, IF, II care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare ori numai îngrăşare şi deţin exploataţii de porcine aflate în conservare la data intrării în vigoare a legii.

Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/sau bunici şi în ferme de reproducţie hibrizi părinţi. Se acordă ajutor de stat pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/ sau bunici şi ferme de reproducţie hibrizi părinţi persoanelor juridice şi/sau PFA, IF, II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar în care: se desfăşoară activităţi de reproducţie şi a căror capacitate de cazare este de minim 400 de locuri de reproducţie pe beneficiar, pentru investiţii în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie; se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare şi a căror capacitate de cazare locuri porc gras se încadrează pentru construcţia de ferme de reproducţie, respectiv spaţii de cazare şi dotări; se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie hibrizi părinţi, respectiv spaţii de cazare şi dotări. Cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale au dreptul de preempţiune la cumpărarea de teren aferent investiţiei necesar fermelor de reproducţie rasă pură sau fermelor de reproducţie hibride care se înfiinţează în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Tinerii fermieri şi cooperativele au mai multe facilităţi

Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru un loc de cazare dezvoltat prin acest program, în funcţie de spaţiile de cazare deţinute şi folosite la calculul dimensiunii fermei de reproducţie. Beneficiarii programului nu pot accesa simultan sprijin şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, PNDR 2014-2020, pentru aceleaşi măsuri. În baza acestui program se pot înfiinţa ferme: de reproducţie cu capacitate de minim 400 locuri care îşi pot extinde capacitatea de reproducţie la 1.200 locuri; de reproducţie cu capacitate de cazare de minim 1.200 de locuri care îşi pot extinde capacitatea de reproducţie până la 3.000 de locuri. Dimensiunea acestor ferme se va calcula în funcţie de numărul de locuri de cazare pentru porc gras deţinute în momentul depunerii cererii pentru înscrierea în Program. Eligibile sunt cheltuielile cu: construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei; achiziţia de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli; costuri cu serviciile, respectiv elaborarea studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă. Spaţiile auxiliare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii pentru fiecare din categoriile de ferme.

Ajutorul de stat pentru cheltuielile eligibile este de maximum 40% din costul standard. Acest procent poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul standard, fără a depăşi 90 de puncte procentuale din costul standard, pentru: tinerii fermieri care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program; investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau specifice; cooperative.

Cererea se depune la Direcţia Agricolă Maramureş

Beneficiarii depun cerere de înscriere în program la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Maramureş. La cerere trebuie anexate următoarele documente: împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; copie de pe actul constitutiv; dovadă cont activ bancă/ trezorerie; pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege; plan cadastral; copie de pe autorizaţia/înregistrarea sanitară veterinară pentru exploataţiile în conservare.

Pentru obţinerea ajutorului de stat, crescătorii depun cerere de finanţare la care ataşează următoarele acte: studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată; extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care realizează investiţia; certificat de urbanism.

Controalele la faţa locului se fac în termen de 7 zile de la depunerea cererii de finanţare. Crescătorii de suine care beneficiază de acest ajutor trebuie să desfăşoare activitatea de reproducţie pe o perioadă de minimum 10 ani. Transferul sau vânzarea fermei se va face cu preluarea acestei obligaţii, iar fermierul trebuie să notifice direcţia judeţeană agricolă. În cazul cooperativelor agricole, transferul sau vânzarea se poate face doar către membrii cooperativei.

Vasile GHERMAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here