URGENȚE – S-a constituit rezerva pentru situații de criză în sectorul agricol

243

Comisia Europeană a adoptat un regulament de adaptare a ratei de ajustare a plăților directe cuvenite fermierilor pentru acest an. Procentul de ajustare, de reducere a plăților, se aplică sumelor mai mari de 2.000 de euro. Această rată de ajustare este aplicată pentru constituirea rezervei pentru situații de criză în sectorul agricol care este în sumă de 478 milioane de euro pentru anul 2019.

Cuantumurile plăților directe care urmează să fie acordate fermierilor în cadrul schemelor de sprijin care depășesc 2 000 euro pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2019 se reduc cu o rată de ajustare de 1,432635 %.

Ca regulă generală, fermierii care depun o cerere de ajutor pentru plăți directe în ceea ce privește un an calendaristic (N) primesc sumele aferente într-o anumită perioadă de plată din exercițiul financiar (N+1). Totuși, statele membre au posibilitatea de a efectua cu întârziere plățile către fermieri, după respectiva perioadă de plată, în anumite limite. Astfel de plăți întârziate se pot efectua într-un exercițiu financiar ulterior. Atunci când disciplina financiară este aplicată pentru un anumit an calendaristic, rata de ajustare nu ar trebui să se aplice plăților pentru care cererile de ajutor au fost depuse în alți ani calendaristici decât cel pentru care se aplică disciplina financiară.

Reducerea plăților directe la sume de peste 2.000 de euro

Pentru a se garanta tratamentul egal al fermierilor, este adecvat să se prevadă că rata de ajustare se aplică numai plăților pentru care s-au depus cereri de ajutor în anul calendaristic pentru care se aplică disciplina financiară, indiferent de momentul în care sunt efectuate plățile către fermieri, scrie înregulamentul Comisiei Europene. Reducerea plăților directe cu procentul de 1,432635% se aplică numai plăților directe care depășesc 2 000 de euro și care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător. Rata de ajustare adaptată ar trebui luată în considerare pentru calcularea tuturor plăților care urmează să fie acordate unui fermier pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2019, menționează regulamentul adoptat de Comisia Europeană.

V. GHERMAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here