SUBVENȚIE PĂȘUNE – Titlu de proprietate înlocuit cu adeverința de la primărie 

674

Au apărut modificări legislative în privința celor care dețin pășuni. Actele obligatorii pentru obținerea de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a subvenției pe pășune sunt înlocuite cu adeverința APIA emisă de primării. Schimbarea în lege este în avantajul asociațiilor fermierilor care dețin suprafețe de pășune, pajiști permanente și a fost votată de membrii Comisiei de agricultură din Camera Deputaților.

Copia titlului de proprietate asupra pășunii, care trebuie depusă la APIA de către formele asociative pentru subvenție, este înlocuită cu adeverința de la registrul agricol pe care primăriile o eliberează fermierilor pentru APIA. Tot adeverința va înlocui și alte documente justificative. Înlocuirea documentului justificativ, a copiei titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte cu forţă juridică egală doveditoare a dreptului de proprietate, cu adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole.

Utilizarea fondurilor trebuie justificată

Până la votarea în plenul Camerei Deputaților a acestei modificări și a altora din OUG 3/2015, în actuala formulare din Ordonanța subvențiilor, asociațiile, formele asociative ale fermierilor ca să obțină de la APIA subvenția pentru pășune sunt obligate să anexeze la cererea pentru subvenții dovada utilizării legale a suprafețelor de pajiști de către fiecare membru al formei asociative de proprietate, și anume: copia titlului de proprietate al formei asociative și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor.

Cine sunt beneficiarii

Beneficiarii plăților pot fi: forma asociativă de proprietate, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deținător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale pe fiecare membru al formei asociative și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor; membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor.

Vasile GHERMAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here