SCANDAL PE (I)LEGALITATE – O maşină Dacia Duster, motiv de scandal la Repedea

546

Primăria Repedea ar fi achiziţionat un autoturism Dacia Duster fără a exista o hotărâre de Consiliu Local în acest sens, aşa cum prevede legea. Există, în schimb, o hotărâre de CL pentru achiziţionarea unei autoutilitare ”second hand” necesară la intervenții pentru situații de urgență. Curtea de Conturi este cea care va verifica achiziționarea unui autoturism fără justificare legală, fără hotărâre de consiliu local și fără buget alocat în acest sens și va dispune luarea măsurilor care se impun.

Prefectura Maramureş a fost sesizată cu privire la aceste aspecte de către deputatul de Maramureş, Adrian Todoran, care s-a adresat, la începutul acestei luni, Instituției Prefectului-Județul Maramureș. Prefectului Vasile Moldovan i s-a solicitat să verifice legalitatea actelor întocmite, modul netransparent de achiziționare al autovehiculului și dispunerea de măsuri legale, inclusiv de urmărire penală.

Parlamentarul de Maramureş a atașat la sesizare Hotărârea nr. 25 din 28 aprilie 2017 a Consiliului Local Repedea, respectiv Proiectul de Hotărâre nr. 25 din 28 aprilie 2017, poza cu autoturismul Dacia Duster și extrase din legislație referitoare la atribuțiile primarului, respectiv al prefectului.

“O hotărâre de consiliu local poate fi atacată de prefect, conform prevederilor legale, la instanța de contencios administrativ în termen de șase luni de la data comunicării. În răspunsul transmis i s-a explicat domnului deputat că documentele transmise, în urma solicitării noastre de către autoritățile administrației publice locale din comuna Repedea nu fac referire la achiziționarea  unui autoturism din bugetul local, ci a unei autoutilitare ”second hand” necesară la intervenții pentru situații de urgență, fiind însoțită de documentele justificative necesare (proiect de hotărâre, raport de specialitate al compartimentului financiar-contabil, aviz al comisiei de specialitate, raport al primarului). De asemenea, i se mai precizează: ”faptul că autoritatea locală a achiziționat un autoturism și nu o autoutilitară fără să aibă o acoperire bugetară excede limitelor de competență ale instituției noastre”, a arătat prefectul de Maramureş.

În plus, prefectul Vasile Moldovan a transmis adresa nr. 2234/R95 din data de 6 martie/2018 către Camera de Conturi Maramureș, prin care a solicitat verificarea acestor aspecte cu privire la achiziționarea unui autoturism fără justificare legală, fără hotărâre de consiliu local și fără buget alocat în acest sens și luarea măsurilor care se impun.

“Constituția României consfințește prezumția de nevinovăție la art. 25 alin 11, la fel ca și codul de procedură penală. Așadar, până la finalizarea verificărilor cu privire la achiziționarea autoturismului Dacia Duster, acest principiu de drept din legislația națională și europeană garantează protecția persoanelor fizice și juridice împotriva arbitrarului.  Dacă în urma verificărilor vor fi constatate nereguli cu privire la modul de cheltuire a fondurilor publice, vor fi sesizate și alte instituții abilitate ale statului”, a adaugat Moldovan.

Instituția Prefectului-Județul Maramureș rămâne consecventă cu privire la exercitarea drepturilor și asumarea obligațiilor civile, la capacitatea juridică de drept public, la respectarea și aplicarea legii în teritoriu, spre orientarea și spre binele cetățenilor și comunităților locale din județ.

Dragos HOJDA

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here