MARASTRATEGY – Proiect nou, în valoare de 4 milioane de lei, implementat în Maramureș

316

”MaraStrategy”, noul proiect al Consiliul Județean (CJ) Maramureș, al cărui implementare va începe în curând, este destinat în primul rând asigurării unui cadru instituțional care să ofere o simplificare a proceselor decizionale și funcționale în instituția Consiliul Județean Maramureș. Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei și se va derula pe o perioadă de 30 luni.

“Proiectul MaraStrategy răspunde nevoii identificate la nivelul Consiliul Județean Maramureș de a asigura creșterea eficienței activității prin implementarea unui sistem de măsuri de simplificare și eficientizare orientat către cetățeni. Prin acest sistem, se vor optimiza activitățile și procesele de lucru din instituție, răspunzând mai bine și la standarde de calitate înalte cerințelor beneficiarilor activităților – persoane fizice și juridice care apelează la serviciile publice oferite de instituție. De asemenea, se va eficientiza relația cu instituțiile coordonate și subordonate, precum și cu autoritățile publice locale din județ“, a subliniat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea.

# Un set de strategii coerent
Proiectul asigură elaborarea unui set de planuri și strategii la nivel județean coerent și armonizat între componentele fundamentale, esențial pentru dezvoltarea teritorială și sectorială. Astfel, Planul de amenajare a teritoriului județean va fi actualizat și corelat cu direcțiile strategice de dezvoltare teritorială. Sectorul economic va fi sprijinit prin elaborarea Planului investițional județean, care va permite o mai bună cunoaștere a nevoilor investiționale precum și a cerințelor și a tendințelor de dezvoltare a afacerilor. Turismul în Maramureș cunoaște o dezvoltare tot mai accentuată, iar în acest sens, pentru a asigura o fundamentare optimă a deciziilor în baza unor analize și propuneri clare și unitare, se va elabora Strategia sectorială de dezvoltare a turismului județean.
“La nivelul instituției se va elabora Planul de dezvoltare institutional, care are menirea de a eficientiza activitatea instituției și de a furniza serviciile în mod optim, în condiții de eficiență organizatorică și funcțională. Importantă în cadrul proiectului este modalitatea de optimizare a serviciilor oferite publicului larg. În acest scop se va realiza o arhivă digitalizată a instituției, care va simplifica lucrul cu documentele arhivate, găsirea acestora și furnizarea actelor către solicitanți”, au detaliat reprezentanții CJ Maramureș.

# Portal informatic pentru urbanism
În domeniul urbanismului și amenajării teritoriului va fi dezvoltat un portal informatic care va asigura o deschidere către public prin facilitarea depunerii cererilor de eliberare a documentelor din domeniu. Portalul va acoperi întregul teritoriu județean, asigurând cuprinderea tuturor Planurilor Urbanistice Generale ale orașelor și comunelor din județul Maramureș. Soluția GIS va asigura managementul integrat, strategic și decizional la nivelul județului. Acesta va fi un instrument de gestiune unitară a spațiului public si a proceselor de modelare a acestuia, standardizarea procedurilor de lucru, centralizând efortul direcțiilor, serviciilor și compartimentelor Consiliului județean pe de o parte, și al tuturor UAT-urilor pe de alta parte, printr-o reprezentare unitară, facilă, cu interacțiune grafică a tuturor datelor disponibile la nivelul administrației publice.
Portalul informatic este deschis publicului larg, asigurând mai multe funcționalități. Este vorba despre componenta de portal servicii online, care prevede publicarea spre consultare publică a documentelor de urbanism eliberate – certificate, autorizații, în format tabelar sau grafic, formulare electronice, petiții, plata taxelor și a impozitelor, preluarea și eliberarea online a cererilor și a documentelor, informare și asistență, eliberarea certificatelor de de urbanism, a autorizațiilor de construcție, semnarea semnătură electronică extinsă.
Unul dintre obiectivele proiectului este de a crește gradul de profesionalism al personalului din instituție.

# 48 funcționari, instruiți pe fonduri europene
Astfel, un număr de 48 de funcționari publici vor fi instruiți din fonduri europene pe teme legate de planificarea strategică, instruire în domeniul GIS 2 module, gândire strategică și dezvoltare instituțională, dezvoltare durabilă locală în context global, specialist planificare teritorială, urbanism și amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții, proiectarea și implementarea politicilor publice, noul concept de planificare teritorială: Smart City, dezvoltarea durabilă în context european.
“Proiectul ”MaraStrategy” are asigurată finanțare nerambursabilă 100% prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. „MaraStrategy” e un proiect elaborat de reprezentanții Biroului Relații Internaționale și este complementar proiectelor derulate în trecut, printre care Magic, Mara Quality sau Neuron”, au explicat reprezentanții CJ Maramureș.

Cătă ȚINEGHE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here