MARAMUREȘ – Copiii cu risc de abandon școlar, o realitate a acestor vremuri

291

Copiii cu risc crescut de abandon școlar sunt o realitate în Maramureș, autoritățile încercând fel de fel de metode pentru a conștientiza mai ales părinții despre importanța educației. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Baia Mare a depus, la Consiliul Județean Maramureș, o cerere de asigurare a cofinanțării proiectului ”Împreună vom reuși! – Salvarea copiilor cu risc de abandon școlar prin educație incluzivă”. Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE și Norvegiene) 2014 – 2021, Apelul 2 – Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc.

Promotorul proiectului este Fundația ”Copiii pentru copii – Copiii păcii”, iar partener este Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare. Consiliul Județean a anunțat că grupul țintă de la CSEI Baia Mare este alcătuit din 60 de elevi.

„În cadrul proiectului vor fi angajate șase cadre didactice care vor desfășura activități specifice, un coordonator de proiect și un responsabil financiar timp de 12 luni.
Copiilor li se va asigura, în cadrul programului de educație remedială, patru ore de muncă educativă saptămânal, tabere școlare de vară, excursii care implică schimb de experiență cu copii, sprijin material constând în haine și îmbrăcăminte, un pachet de rechizite școlare pentru fiecare elev, instruirea cadrelor didactice pentru educație parentală, un schimb de experiență în Norvegia, dar și câte un calculator cu monitor.

Proiectul este propus în acord cu obiectivele de dezvoltare ale județului Maramureș cuprinse în Strategia de dezvoltare 2014 – -2020, care prevede investiții în competențe, educație și învățare continuă; promovarea coeziunii sociale prin creșterea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate și combaterea discriminării; dezvoltarea unui capital uman performant în următorii ani; promovarea egalității de gen în toate domeniile vieții sociale și economice; sprijin calificat pentru pregătirea școlară suplimentară dar și prevenirea abandonului școlar, mai ales în rândul copiilor și tinerilor proveniți din grupuri defavorizate (rromi, familii monoparentale, fără venituri, copii cu dizabilități sau copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate).

Bugetul alocat partenerului P1 – CSEI Baia Mare este de 156.838,50 lei, echivalentul a 33.096,66 euro. Rata grantului este de 90% din cheltuielile eligibile, respectiv 141.154,65 lei (29.787 euro), iar cofinanțarea este de 10% din cheltuielile eligibile, însumând 15.683,85 lei (3.309,66 euro), sumă solicitată Consiliului Județean Maramureș”, a arătat Consiliul Județean într-un comunicat de presă.

Plenul Consiliului Județean a votat, în ședința din luna aprilie 2019, pentru cofinanțarea acestui proiect.

Dragos HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here