LEGEA PENSIILOR – Se reduce vârsta de pensionare pentru femei

889

Noua lege a pensiilor ar urma să aducă mai multe schimbări şi ar urma să elimine inechitaîile existente. Cel puţin asta susţin reprezentanţii Ministerului Muncii, care au făcut în Maramureş o prezentare a noii legi a pensiilor. 

Proiectul de lege, a menţionat Adrian Rândunică, secretar de stat în Ministerul Muncii, reglementează categoriile de pensii acordate, respectiv pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate, pensia de urmaş. Acelaşi document cuprinde reglementări privind condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare pentru activitate desfăşurată în grupele I şi II de muncă, condiţii speciale/condiţii deosebite de muncă, persoanele cu handicap şi pensia anticipată. Actuala pensie anticipată (nepenalizată) devine pensie pentru limită de vârstă.

„Persoanele care au opt ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv perioadele asimilate, se pot pensiona pentru limită de vârstă cu cinci ani înainte de îndeplinirea vârstei standard de pensionare. În acest caz, se poate cumula pensia cu salariul şi se valorifică perioadele necontributive asimilate”, a spus Randunica.

Condiţii de reducere a vârstei standard de pensionare

Sunt reglementate prin acelaşi proiect de act normativ şi condiţiile de reducere cu şase ani a vârstei standard de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani şi au născut şi crescut trei copii până la vârsta de 16 ani. „Începând cu al 4-lea copil se adaugă câte un an în plus, pentru fiecare copil. Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar şi a satisfăcut serviciul miliar.

„Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare”, a adăugat Adrian Rândunica.

Gradele de invaliditate vor fi redefinite

În noul proiect al legii pensiilor vor fi redefinite gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfăşurării unor activităţi profesionale şi a permite cumulul pensiei de invaliditate cu venituri din aceste activităţi. Astfel, gradul I e caracterizat de deficienţă funcţională gravă şi capacitate de muncă diminuată, gradul II e caracterizat de deficienţă funcţională accentuată şi capacitate de muncă diminuată, iar gradul III e caracterizat de deficienţă funcţională medie şi capacitate de muncă diminuată.

Reglementări la pensia de urmaş şi pensia minimă

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Dacă acet proiect va primi undă verde din partea Parlamentului, atunci vom avea o nouă prestaţie şi anume ajutorul pentru soţul supravieţuitor, care reprezintă 25% din pensia soţului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie. Noua prestaţie se va acorda dacă soţul supravieţuitor are stagiul complet de cotizare, are vârsta standard de pensionare, nu s-a recăsătorit, durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani, iar suma totală încasată să nu depăşească 80% din salariul minim brut pe economie.

În ceea ce priveşte pensia minimă, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul pensiei minime se acordă cuantumul pensiei minime. Pentru pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, se instituie cuantumuri minime ale pensiilor. Pensia minimă reprezintă un prag minim al cuantumului pensiei şi se stabileşte în procente, minim şi maxim, din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, în funcţie de stagiul de cotizare realizat. Procentul minim este de 45%, aferent stagiului minim de cotizare, la care se adaudă câte 1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat peste 15 ani, fără a depăşi procentul maxim de 75%. De la data intrării în vigoare a legii, pentru pensionarii cu vechime în muncă cuprinsă între 10-15 ani, cuantumul pensiei minime reprezintă 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime mai mare de 10 ani se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară.

„Calitatea de pensionar se dobândeşte de persoanele care dovedesc stagiul minim de cotizare de 15 ani. Începând cu data intrării în vigoare a legii, persoanele care nu îndeplinesc condiţia de stagiu minim de cotizare de 15 ani vor primi o indemnizaţie socială şi fac obiectul unei alte legi. Proiectul de lege reglementează dreptul de a opta între cuantumul pensiei determinat în funcţie de contributivitate şi indemnizaţia socială. Pensionarii care au stagiul de cotizare mai mic de 15 ani, pot opta între pensie şi indemnizaţia socială, cu trei luni înainte de intrarea în vigoare a legii. Pensionarii care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare, iar dacă suma rezultată din calcul este sub indemnizaţia socială pot opta pentru aceasta din urmă. Proiectul de lege reglementează valorificarea, la determinarea cuantumului pensiei, a sumelor încasate cu titlul de acord global, sporuri, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii şi alte drepturi de natură salarială”, se arată în proiect.

În situaţia în care venitul total nu poate fi dovedit, se acordă o majorare a punctajului lunar cu 10%, din oficiu, pentru perioada 1 februarie 1975 – 1 aprilie 2001. Dacă pensionarul prezintă adeverinţe din care reiese un procent mai mare de 10%, se acordă suma rezultată din recalculare, iar dacă după recalculare, conform adeverinţelor aduse, rezultă o pensie mai mică, atunci se păstrează pensia calculată cu majorarea de 10% acordată iniţial. Valoarea Punctului de Referinţă (VPR) va fi de 75 de lei în anul 2021.

Directorul Executiv al Casei Judeţene de Pensii Maramureş, Lucica Pop, a menţionat că noua lege va corecta foarte multe dintre inechităţile existente în sistemul public de pensii.

Mai multe stiri pe Axanews.ro

Dragos HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here