LEGEA CADASTRULUI – Schimbări care vizează notarii și radierea construcțiilor

2334

Maramureșenii treuie să știe că legea cadastrului a fost modificată. Directorul Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, Ovidiu Ștefan, le-a transmis secretarilor primăriilor din județ că legislația a fost modificată la legea cadastrului și publicității imobiliare, modificările fiind făcute în sprijinul cetățenilor, dar și pentru a facilita lucrările în domeniu.

„Astfel, taxa pe valoarea adăugată se adaugă la sumele care decontează de către Agenția Națională pentru cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unitățile administrativ-teritoriale. Notarea în cartea funciară a calității de monument istoric este scutită de tarif. Radierea construcțiilor din cartea funciară se efectuează în baza autorizației de desființare și a procesului verbal de recepție sau, în lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locală competentă prin care se confirmă desființare construcției, precum și prin documentele cadastrale, în cazurile prevăzute prin regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară”, a spus Ovidiu Ștefan.

În plus, planurile parcelare întocmite în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate se publică la primărie pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care se pot face cereri de rectificare.

„În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se cofinanțează și lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanțării fiind prevăzută în cuantumul din legislație. Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligată să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară, a mai adăugat directorul Ovidiu Ștefan.

Dragoș HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here