IOANA SIMINA PRODAN (SLI MARAMUREȘ) – Precizări privind acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020

238

Ținând cont de efectele pe care le-a avut răspândirea virusului COVID- 19 asupra sectorului turismului, în 30 martie 2020 a apărut în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/26.03.2020 prin care s-a decis ca, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019- decembrie 2019 să se prelungească până la data de 31 mai 2021.

În ceea ce privește acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020, Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul nr. 4635 / 26.06.2020 care stabilește modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/ instituțiile de învățământ de stat.

“Elementul de noutate este acela că indemnizația de vacanță va fi acordată sub formă de vouchere, pe suport electronic, în cuantum de 1.450 lei, așa cum prevede art. 1 alin. (2) din ordinul menționat mai sus.Alin. (3) al aceluiași articol, precizează că, beneficiază de aceste vouchere  personalul încadratîn unitățile/ instituțiile de învățământ de stat care a desfășurat activitate în cursul anului 2020, indiferent de durata acesteia. În interpretarea acestui aliniat, concluzionăm că, nu importă durata/ perioada angajării atât timp cât activitatea a fost prestată în cursul anului 2020, pentru a i se putea acorda vouchere de vacanță. Mai mult, alin. (4) stabilește că, salariaților cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă (de exemplu: concediu de maternitate, concediu pentru creșterea copilului etc.) sau le-a încetat contractul individual de muncă în cursul anului 2020,  pot beneficia de vouchere de vacanță dacă depun la unitatea de învățământ, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului MEC, o cerere în scris, precum și dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unității/instituției”, precizează Ioana Simina Prodan, consilier juridic în cadrul Sindicatului Liber din Învățământ (SLI) Maramureș.

Pentru personalul angajat în sistem de cumul/ plata cu ora, voucherele de vacanță se acordă, o singură dată, de către angajatorii unde beneficiarii au funcția de bază, iar în cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege în scris unitatea care îi acordă voucherele de vacanță și transmite opțiunea făcută, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, către ceilalți angajatori. De asemenea, art. 3 precizează că beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanță, depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/ instituția angajatoare în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului MEC în Monitorul Oficial.

“Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță este de 1 an de la data alimentării suportului electronic. Potrivit art. 76 alin. (3) lit. h  Codul fiscal, voucherele de vacanță sunt considerate venituri”, mai spune Ioana Simina Prodan.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here