GREȘELI – Tinerii fermieri care nu și-au modificat domiciliul trebuie să returneze banii încasați

397

Fermierii mici și tineri fermieri care au beneficiat de sprijin financiar de la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) sunt buni de plată. Este vorba despre cei care nu și-au stabilit domiciliul în actele de identitate, în termenul prevăzut de lege (nouă luni de la semnarea contractului de finanțare), pe raza Unității Administrativ Teritoriale (UAT) unde au exploatația agricolă. Acești fermieri vor returna integral sau o parte din banii încasați. Ei sunt beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală și au avut de îndeplinit anumite angajamente în cadrul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

Potrivit instrucțiunilor de plată, beneficiarii trebuie să depună documente relevante (Cartea de identitate a beneficiarului de proiect și Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliul și sediul social într-una dintre UAT- urile în care exploatația este înregistrată, în termen de nouă luni de la data semnării Contractului de finanțare, dar nu mai mult de 33 luni sau 57 de luni (pomicultură), respectiv până la depunerea celei de-a doua tranșe de plată. De asemenea, este necesară depunerea documentelor relevante din care să reiasă faptul că reprezentantul legal al proiectului și-a stabilit locul de muncă în aceeași UAT sau zona limitrofă dacă este cazul, în același termen.

Având în vedere angajamentele asumate de beneficiari, pentru neîndeplinirea obiectivului în termenul de 33 de luni sau 57 luni în cazul proiectelor din sectorul pomicol, respectiv până la depunerea tranșei a doua de plată, se va proceda la recuperarea integrală a sprijinului financiar și nu se va mai acorda a doua tranșă.

Vasile Gherman

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here