FĂRĂ RECLAMAȚII – Maramureșenii nu sunt sensibili la mirosuri

193

Atunci cand vine vorba despre mirosuri, maramureșenii par să nu aibă niciun fel de probleme. Poate doar așa se explică lipsa reclamațiilor pe această speță de la Garda de Mediu Maramureș, spre deosebire de alte județe unde reclamațiile sunt de ordinul zecilor. Marcela Chindriș, comisar-șef al Gărzii de Mediu al județului nostru, a ținut să arate că la instituția pe care o conduce nu au fost depuse niciun fel de reclamații pe ceea ce este cunoscut drept Legea Mirosului.

“Noi nu am avut sesizări de niciun fel pe Legea Mirosului. Știu că sunt sesizări în alte județe cu dejecțiile de animale aruncate pe campuri, dar la noi nu este cazul”, ne-a spus Marcela Chindriș.

În alte județe împrăștierile de dejecții pe terenurile agricole au reprezentat disconfortul major semnalat de petenți, în speță în zonele rurale. Gunoiul de grajd se aruncă și pe terenurile maramureșenilor, însă practica pare să nu deranjeze pe nimeni, fiind o practică care este făcută de ani de zile pentru a ajuta terenurile agricole. Ori se știe că într-un final dejecțiile de la diferite specii de animale domestice sunt incorporate în sol, după depozitarea acestora pe diverse terenuri.

Maramureșenii trebuie să cunoască, spun cei de la Garda de Mediu Maramureș, prevederile legale referitoare la disconfortul olfactiv și anume „autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsurile necesare prevenirii și reducerii disconfortului olfactiv provenit de la activitățile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecției mediului și de a dispune măsurile legale ce se impun”. O altă prevedere legală vorbește de „obligația autorității  administrației publice locale de a reglementa inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară a desfășurării activităților generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement, unități sanitare și unități de învățământ”.

Tot autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv, să întrețină rețeaua de canalizare, instalațiile de preepurare/stațiile de epurare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv, să controleze cu scop preventiv și la sesizarea publicului activitățile care nu se supun reglementării din punctul dc vedere al protecției mediului și care pot crea disconfort olfactiv. Apoi, la implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vecinătatea activităților cu posibil impact olfactiv asupra populației, autoritățile administrației publice locale resping solicitările de dezvoltare a proiectelor care necesită asigurarea de protecție sanitară, dacă distanțele minime de protecție sanitară stabilite intre teritoriile protejate și o serie de unități care produc riscuri asupra sănătății populației nu sunt respectate.

FOTO bioactivatori.com

Dragoș HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here