EDITORIAL -Colocviile internaţionale interdisciplinare  „Nicolae Steinhardt“ – Memorialistica Marii Uniri

445

În perioada 8-9 iunie a.c., în sălile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu“ din Baia Mare se va derula o suită de manifestări ştiinţifice şi artistice, un proiect cultural, de cercetare pentru profesorii, doctoranzii, masteranzii şi elevii din învăţământ.

Iniţiate de prof.dr. Daniela Sitar-Tăut, aflate la a III-a ediţie şi având ca organizator Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu“, Colocviile Internaţionale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt“ au reuşit să grupeze în jurul lor o suită de nume de rezonanţă din România, Occident şi America, printre care îi amintim pe: prof. univ. dr. George Achim, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, Craiova; dr. Dan Anghelescu, Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti; conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord, Baia Mare; conf. univ. dr. Maria Crina Bud, Universitatea York, Canada; conf. univ. dr. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“, Chişinău; prof. univ. dr. Bogdan Creţu, Universitatea „Al. I. Cuza Iaşi“, Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Academia Română, Iaşi; conf. univ. dr. hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău; doc. Ph. dr. Peter Kopecky, Csc, Facultatea de Filosofie a Universitatii Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia; CS III, dr. Viorella Manolache, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu“ al Academiei Române, Bucureşti; lector dr. Florinel-Ionel Oprescu, Universitat Wien, Institut fur Romanistik; doc. Ph. dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava; prof. univ. dr. Horea Porumb, Université Paris 13, lector univ.dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada; Ph. dr. Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovey literatury SAV, Bratislava, pr. prof. r. Theodor Damian, Institutului de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York.

Proiectul îşi propune, valorificarea moştenirii trecutului. În primul rând, acesta este dedicat Centenarului Marii Uniri, prin colocvii interdisciplinare, o expoziţie şi concursuri literar-artistice dedicate maramureşenilor şi altor personalităţi implicate în Marea Unire, care au avut de suferit prigoana închisorilor comuniste, relevându-şi această suferinţă în pagini de memorialistică. Ţinând cont de faptul că informaţiile referitoare la sistemul concentraţionar comunist constituie un potenţial insuficient exploatat şi valorizat din punct de vedere didactic, istoric, literar, că perioada antedecembristă reprezintă o temă cvasitabu sau picată aproape în desuetitudine pentru receptorul tânăr de astăzi, suntem de părere că exploatarea interdisciplinară a acestui proteic subiect este o iniţiativă salutară, care facilitează amplificarea competenţelor de receptare, argumentare, analiză textuală şi situaţională atât a profesorilor, cât şi a elevilor, contribuie la dezvoltarea inteligenţei artistice şi emoţionale a elevilor, dar şi la amplificarea abilităţile de comunicare într-o limbă internaţională.

Instituţiile de cultură (şcoli, biblioteci, muzee), editurile, revistele au obligaţia morală de a prezenta, printr-o suită de manifestări publice, modelele culturale naţionale de referinţă, pentru a cimenta conştiinţa etnică şi apartenenţa la valorile perene ale poporului nostru, precum şi apelul la ne-uitare, aducând în actualitate o perioadă neagră din istoria noastră, perioada comunistă, precum şi atrocităţile săvârşite în sistemul concentraţionar.

Ca parteneri externi ai proiectului am implicat Lectoratul Român de la Universitatea din Granada, Spania, Asociaţia Traian din Cordoba şi Federaţia Asociaţiilor de Români din Andaluzia, fiind susţinuţi mediatic în străinătate de Polemici (Bucureşti/Memphis), Gazeta românească (Italia), Inforoes (Spania), Australianul (Australia), Clipa (SUA), Mioriţa (SUA), Radio PRO DIASPORA (Germania).
Sesiunile de comunicări sunt structurate pe trei secţiuni:
Literatură – Memorialisticia închisorilor. Literatura diasporei şi a disidenţei. Cultura română din afara graniţelor – Moderator: prof. univ. dr. George Achim
Socio-umane – Fenomenologia torturii. Victime şi torţionari. Lupta de rezistenţă în afara universului concentraţionar. Deţinutul român ca tip uman. Memorialistica marii uniri – Moderatori: prof. univ. dr. Petru Dunca, dr. Viorella Manolache
Elevi – Moderator: Marian Ilea. La această secţiune vor fi premiaţi participanţii la Sesiunea de referate – Nicolae Steinhardt. Mărturii despre trecut…, concursul de creaţie (poezie şi proză), care are ca temă universul carceral comunist, exponenţi ai diasporei/ disidenţei şi un concurs în limbile franceză/ engleză/ germană Lettres de la prison/ Letters from prison/ Cartas de la cárcel/ Briefe aus dem Gefängnis.

Secţiunea finală, de grafică, poartă denumirea Tragedia închisorilor comuniste. La aceste competiţii s-au înscris 300 de elevi, premiile constând în cărţi oferite de editori, scriitori, instituţii de cultură, profesori şi jurnalişti. Tot în Salonul artelor, anterior premierii, va fi prezentat un spectacol cu subiect concentraţional, regizat de prof.dr. Petronela Mureşan.
Activităţile continuă şi sâmbătă, în Sala de conferinţe a Memorialului victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet, unde conf.univ.dr. Gheorghe Mihai Bârlea va susţine o prelegere în plen, Despre natura interioară a libertăţii. Relevanţa unor modele comportamentale în spaţiul concentraţional.

Colocviile se vor încheia, în bună tradiţie maramureşeană, cu o excursie de documentare la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighet, Mănăstirea Bârsana, Mănăstirea Rohia, Cimitirul Vesel – Săpânţa.„Glasul Maramureşului” este partener media în acest eveniment.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here