DUPĂ FURTUNI – Maramureșul lovit de caniculă și secetă

544

Un plan de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale caniculei și secetei la nivelul județului Maramureș a fost aprobat de către membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care s-a reunit în ședință extraordinară azi, 12 iunie. 

Planul prevede adoptarea de măsuri eficiente destinate prevenirii și protecției populației, respectiv limitării consecințelor negative, dinamizarea acțiunilor de identificare și supraveghere a riscurilor specifice sezonului estival, creșterea capacității operative și de intervenție în scopul gestionării eficiente a situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase (secetă, caniculă, vânt puternic, precipitații, căderi de grindină, incendii etc), cooperarea între serviciile publice deconcentrate și descentralizate, creșterea interesului public la acțiunile de intervenție, respectiv limitarea factorilor de risc care generează producerea unor situații de urgență”, a spus prefectul Vasile Moldovan.

Tot ca măsură luată de autorități, menționăm realizarea de acțiuni de informare a populației cu privire la respectarea regulilor în perioadele de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia, comunicarea de măsuri preventive cu privire la riscul scăldatului în locuri neamenajate, inclusiv prin montarea unor plăcuțe de avertizare referitoare la riscul de înec în zonele cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă.

Vorbim apoi de verificarea respectării de către angajatori a prevederilor OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, verificarea condițiilor igienico-sanitare și a stării de sănătate a angajaților în obiectivele cu risc, monitorizarea asigurării cu apă a populației și operatorilor economici, precum și aplicării măsurilor din planul de restricție și folosire a apei în perioadele deficitare, monitorizarea surselor potențiale de poluare pentru evitarea producerii de poluări accidentale, asigurarea unor surse alternative de apă, identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor și a punctelor de distribuție a apei potabile, identificarea și actualizarea la nivelul localităților a evidenței persoanelor a căror stare de sănătate poate fi influențată de caniculă; asigurarea asistenței medicale de urgență, respectiv a medicamentelor și materialelor sanitare.

Planul de măsuri mai cuprinde asigurarea cu prioritate a asistenței medicale pentru persoanele cu afecțiuni, asigurarea unor surse alternative de electricitate, efectuarea de controale sanitar-veterinare la agenți economici și unități de alimentație publică, respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, respectiv măsuri de prevenire și informare cu privire la interzicerea arderilor miriștilor, stufului, tufărișului, vegetației uscate și vegetației forestiere.

„Vor fi organizate și efectuate patrulări în perimetrul fondului forestier, dar și campanii de informare în zonele frecventate de cetățeni și pe traseele turistice; conștientizarea populației că utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei în zonele de agrement/picnic se va efectua doar în zonele special amenajate.

Efectuarea transporturilor de apă menajeră pentru unitățile administrativ-teritoriale afectate de caniculă și secetă pedologică se va discuta și aproba în ședință CJSU”, a mai precizat Moldovan.

Dragoș HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here