DE SEZON – În livezi se fac tratamente fitosanitare împotriva bolilor şi dăunătorilor

577

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor ca făinarea, acarieni, antracnoza, mana, cărăbuşi, afide, agenţi de dăunare foarte periculoşi, care pot cauza pierderi importante la viţa de vie.

Pentru prevenire şi combatere, specialiştii fitosanitari maramureşeni recomandă a se executa două tratamente după cum urmează:Tratamentul I – Făinare, acarieni – 1) SULFOMAT 80 PU 0,4% sau COSAVET 80 DF 3kg/ha + MILBEKNOCK EC 0,075%; 2)  KARATHANE GOLD 350 EC 0,5 l/ha sau SULPHUR 80 WG 3,0 kg /ha+ NISSORUN 10 WP 0,4l/ha. Tratamentul va începe în parcelele unde s-au realizat următoarele condiţii: a) atacul a fost intens în anul anterior şi cu soiurile sensibile la făinare;b) acarieni: 15 acarie ni /lăstar sau 3-5 acarieni/frunză; c) fenofaza – lastar de 5-7 cm (3-4 frunzuliţe adevărate). Se pot folosi şi alte produse  recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

„Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra. Nu se va stropi la temperaturi mai mari de 25 0 C”, spune ing. Melania Oltean, director la Oficiul Fitosanitar Maramureş.

Tratamentul II – făinare, mană, acarieni – se aplică la faza fenologică de 20-25 cm creşterea lăstarilor(degajarea ciorchinilor) şi are caracter curativ pentru făinare, acarieni şi preventiv pentru mană, utilizând la alegere una din următoarele reţete astfel: 1.MICROTHIOL SPECIAL 0,2-0,3% + ANTRACOL 70 WP 0,2-0,3%+ORTUS 5 SC 0,5 l/ha. Dacă creşterile vegetative sunt rapide şi riscurile de infecţie cu mană sunt ridicate (ploi abundente, umiditate atmosferică ridicată) se recomandă  aplicarea produselor astfel:1.MILDICUT (YSAYO) 2, 0l/ha+ SALVATOR 25 EW 0,4 l/ha+MILBEKNOCK EC 0,075% ; 2.MANOXIN M 60 PU 4,0 kg/ha sau MANOXIN C 50 PU 4,0 kg/ha + SAFRAN1,8 EC/ VARGAS 1,8 EC 1,0l/ha. Tratamentul se aplică unde s-au întrunit următoarele condiţii: a) umiditate atmosferică peste 80%;b) temperatura minimă a aerului dimineaţa de 10?C; c) ploaie de 10 mm căzută în ultimele 24-48 ore; d) frunze de cel puţin 5 cm Ø sau lastar de 20-25 cm lungime şi minim 2-3 frunze crescute în medie pe lăstar.Perioada optimă de tratament: 07-12.05.2018. Fenofaza de 20-25 cm creşterea lăstarilor (degajarea ciorchinilor). Se pot folosi şi alte produse  recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.Tratamentele se pot aplica numai la temperaturi de sub 25 de grade.

Fermierii sunt obligaţi să înregistreze tratamentele efectuate

Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor (ppp) au obligaţia să păstreze o perioadă decel puţin trei ani documentele de evidenţă contabilă. Este vorba de ppp depozitate şi utilizate înexploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor. Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, prin completarea într-un registru de evidenţă a tratamentelor, cu produse de protecţie a plantelor. Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploataţiei o perioadă de cel puţin trei ani. Va fi verificat în teren de  către inspectorii  APIA şi inspectorii Oficiului Fitosanitar Judeţean.

Nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a acestor prevederi, se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei. Comercializarea ppp, pe teritoriul României, se poate face numai de către persoanele înregistrate în baza unui certificat de înregistrare eliberat de unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea de comercializare. În momentul în care fermierii primesc oferte de la distribuitorii de imputuri (ppp) în vederea achiziţionării lor, vor solicita acestora certificatul de înregistrare pentru comercializarea ppp şi documentele care însoţesc produsele: documente care să ateste calitatea şi provenienţa lor; declaraţia de conformitate; buletin de analiză; fişa tehnică de securitate, facturi, avize etc.

Vasile GHERMAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here