CURSURI SUSPENDATE? – Elevii sub 12 ani stau acasă cu unul din părinți

827

Pandemia de coronavirus riscă să dea în continuare peste cap viața familiilor cu copii. Odată cu începerea școlii și a grădiniței, părinții vor putea să stea acasă cu micuții, dacă apar prea multe cazuri de Covid-19 în rândul persoanlului didactic sau al elevilor, iar activitatea unității de învățământ respective va fi suspendată.

În astfel de situații, unul dintre părinți are dreptul la zile libere plătite pentru supravegherea copiilor, pe perioada suspendării. “Părinții vor beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada în care activitățile didactice din școli, grădinițe sau creșe sunt limitate sau suspendate ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2. Guvernul a decis, prin Ordonanță de Urgență, ca zilele libere să fie acordate unuia dintre părinți dacă îndeplinește, cumulativ, două condiții: copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilități, și sunt înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație antepreșcolară, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere”, precizează Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Nu vor putea să solicite acestă facilitate familiile în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere a copilului, ori este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere. Nu se primesc zile libere nici dacă părintele se află în concediu de odihnă sau fără plată, sau dacă are raportul de muncă suspendat în cazul întreruperii temporare a activității angajatorului.

“Pentru acordarea zilelor libere, părintele care va supraveghea copilul trebuie să depună la angajator o cerere, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte, printre altele, că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere sau că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, precum și de o copie a certificatului de naștere al fiecărui copil sau a documentului care atestă calitatea de “părinte” în sensul prevăzut de OUG și, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, ori adultului în vârstă de până la 26 ani”, mai precizează comunicatul de presă.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere solicitate în baza Ordonanței de Urgență. Refuzul constituie contravenție și se va sancționa de către inspectorii de muncă cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 de lei. Această prevedere intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial.

“Indemnizația pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acest drept va fi plătit de către angajator și este supus impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora”, arată reprezentanții Ministerului Muncii.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației, iar decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 15  zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Cristina LUP

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here