CONTROALE ÎN MARAMUREȘ- Respectarea normelor de ecocondiționalitate

204

Potrivit conducerii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în această perioadă inspectorii Centrelor Județene APIA fac verificări pe teren, pentru Campania 2019. Aceștia urmăresc respectarea de către fermieri a normelor de ecocondiționalitate, înconformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare.

Ecocondiționalitatea reprezintă un ansamblu de norme de bază legate de mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole  ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor pe care fermierii au obligația să le respecte pentru a beneficia de sprijinul financiar din fonduri europene și naționale, pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, indiferent de mărimea lor. Respectarea ecocondiționalității este obligatorie inclusiv pe parcelele neeligibile cât și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției. Ecocondiționalitatea cuprinde cerințele legale în materie de gestionare și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale stabilite la nivel național, în conformitate cu prevederile legislației comunitare în vigoare.

Se aplică tuturor fermierilor care solicită plăți

Conform prevederilor Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA  nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare, normele privind ecocondiționalitatea se aplică tuturor fermierilor care solicită: schemele de plăți directe (schema de plată unică pe suprafață (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat); măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014-2020 (măsura 10 „Agromediu și climă”, măsura 11 „Agricultură ecologică” și măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; măsura 14 „Bunăstarea animalelor” – Pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării pasărilor (din anul de cerere 2018) prevăzută în PNDR 2014-2020); schema de ajutor de stat «Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor» aferentă măsurii 15 «Servicii de silvomediu, serviciiclimatice și conservarea pădurilor», submăsura 15.1 «Plăți pentru angajamente de silvomediu», din cadrul PNDR 2014-2020;  schema de ajutor de stat «Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite», aferentă măsurii 8 «Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor», submăsura 8.1 «Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite», din cadrul PNDR 2014-2020; măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole (pentru angajamentele aflate în derulare prevăzute în PNDR 2007-2013); măsura 215 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor (pentru angajamente aflate în derulare prevăzute în PNDR 2007-2013); măsura de restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin; alte scheme și măsuri de sprijin finanțate din fonduri europene sau din bugetul național. În cadrul verificării respectării ecocondiționalității și în vederea stabilirii sancțiunilor pentru nerespectare, se au în vedere următoarele aspecte: neglijența, nerespectarea deliberată (intenția), repetarea, amploarea, gravitatea și persistența. Mai multe detalii cu privire la sancțiunile de ecocondiționalitate, se găsesc în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare și pagina web a instituției.

Vasile GHERMAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here