COMUNICAT DE PRESĂ – Ajutor pentru crescătorii de ovine

190

În Şedinṭa Guvernului din septembrie 2018 a fost aprobată H.G. nr. 739/2018 care modifică Hotărârea Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susṭinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

Astfel, prezentul act normativ reglementează:

– completarea perioadei de cerere, cu încă o perioadă, respectiv 20 septembrie – 1 noiembrie, în consecinṭă, şi a perioadei pentru depunerea documentelor justificative care să ateste comercializarea producṭiei de lână obṭinute, cu perioada cuprinsă între 20 septembrie şi 1 noiembrie 2018;

– în mod corespunzător, se prelungeşte termenul până la care Direcṭiile pentru agricultură judeṭene şi a municipiului Bucureşti întocmesc situaṭia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, respectiv până la data de 10 noiembrie 2018;

– obligativitatea prezentării atestatului de producator care trebuie să fie valabil la data comercializării lânii, având în vedere corelearea acṭiunii de comercializare a lânii cu documentul care atestă această comercializare, respectiv, atestatul de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieṭei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

Ing. Ţînṭaş Virgil

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here