BINE DE ȘTIUT – Noi condiții pentru închiderea balcoanelor de la parter

41

Legea 193 din 2019 pentru modificarea și completarea Legii 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prevede, printre altele, că pentru a se emite autorizația de construire pentru efectuarea de lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente, documentația necesară va cuprinde și un memoriu de arhitectură. Legea 50 din 1991 prevede și faptul că memoriul în cauză încorporează și acordul vecinilor.

Doar că acest lucru se va schimba, odată cu promulgarea de către președinte a unei legi care are ca scop exceptarea de la cerința privind acordul vecinilor a lucrărilor mai sus amintite, doar că în anumite condiții.

Așadar, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, cei care vor să-și închidă balconul sau logia situate la parterul blocurilor nu vor mai avea nevoie de acordul vecinilor, așa cum se cerea pană acum, ci de un acord de la asociația de proprietari a imobilului.

“Cu acordul asociației de proprietari se pot efectua lucrări de închidere a balcoanelor/ logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă modificările aduse construcției se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum și pentru siguranța și sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv”, se arată în acest proiect de lege care așteaptă promulgarea de către președintele Romaniei.

De asemenea, “acordul asociației de proprietari conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate – și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora – pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate”.

Tot conform acestei legi “asociațiile de proprietari, care dețin titluri de proprietate asupra terenurilor din jurul condominiilor, pot încheia contracte de locațiune, închiriere, folosință sau concesiune asupra acestora precum și asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesați, pentru extinderea spațiilor aflate la parter, cu acordul adunării generale exprimat prin hotărâre adoptată cu 2/3 din numărul total al proprietarilor și acordul exprimat în scris al tuturor proprietarilor direct afectați”.

Dragoș HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here