BINE DE ȘTIUT – Maramureșenii și acordarea serviciilor medicale și tratamentelor pe perioada stării de urgență

760

Pandemia de coronavirus a schimbat totul în România, dar și în lume. Toate serviciile și-au schimbat programul, se iau măsuri extreme în speranța că pandemia va înceta și totul va reveni la normel. Și totuși maramureșenii trebuie să știe că pe perioada stării de urgență, vor fi aplicate o serie de modificări ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice.

Primul lucru pe care trebuie să îl știe moroșenii este acela că serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Apoi, serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate subliniază că decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau după caz la nivelul activității efectiv realizate, în condițiile în care aceasta depășește nivelul contractat, respectiv decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinică la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră.

Nu în ultimul rând, prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici.

Dragos HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here