2020-2025 – Autoritățile pregătesc amenzi pentru cei care nu colectează selectiv

24

Viitorul nu foarte îndepărtat va aduce amenzi pentru pedepsirea unor fapte care acum sunt destul de frecvent întalnite peste tot în județ. Abandonarea deșeurilor langă tomberoane, aruncarea gunoaielor pe malurile apelor sau necolectarea selectivă sunt fapte care se vor pedepsi prin aplicarea de amenzi.

Cel puțin asta reiese din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2020-2025. Și firmele care se vor ocupa de colectarea deșeurilor sunt pasibile de amenzi deloc de neglijat în caz de nerespectare a legislației de mediu și a contractelor pe care le-au semnat cu UAT-urile.

Conform documentului mai sus amintit, constituie contravenții și se sancționează cu amendă mai multe fapte ale operatorului de salubritate, respectiv absența evidenței gestiunii deșeurilor, înscrierea de date incorecte în evidența gestiunii deșeurilor, neutilizarea codurilor deșeurilor prevăzute în lege pentru evidența gestiunii deșeurilor sau netransmiterea evidenței gestiunii deșeurilor autorităților publice centrale și autorităților publice teritoriale de protecție a mediului. Amenda pentru aceste abateri care vizează persoanele juridice este cuprinsă între 3000-7500 de lei. Apoi, pentru furnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și/sau calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii amenda este cuprinsă între 20.000-50.000 lei.

Amenda pentru practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractele de delegare a gestiunii și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau de ADIGIDM Maramureș, după caz, pleacă de la 30.000 lei și poate ajunge la 50.000 lei.

Același cuantum al amenzii va fi aplicat și pentru nerespectarea fluxului deșeurilor indicat de autoritatea locală/contractantă.

Și maramureșenilor li se pregătesc amenzi. Între 100 și 300 de lei e amenda pentru nerespectarea colectării selective a deșeurilor, respectiv pentru depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nemenținerea curățeniei pe platforme.

Documentul precizează că fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de colectare selectivă/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor se va sancționa cu amendă cuprinsă între 1500 și 3000 de lei.

Încălcarea de către persoanele fizice și juridice a obligației de a nu arunca și de a nu depozita pe maluri, în albiile râurilor, apele de suprafață și în zonele umede deșeuri de orice fel se va sancționa cu amendă de la 5000 la 10.000 lei. Pentru persoanele fizice amenzile vor fi între 50 de lei și 2000 de lei în cazul aruncării  deșeurilor de construcții și demolări pe domeniul public sau privat al localității.

Dragoș HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here