MEDICI DE FAMILIE - Cât mai sunt valabile consultațiile la distanță

Consultațiile la distanță răman valabile încă trei luni, din cauza pandemiei de coronavirus.

MEDICI DE FAMILIE - Cât mai sunt valabile consultațiile la distanță
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că o serie de măsuri luate pentru a combate pandemia de coronavirus vor mai fi valabile încă trei luni, pană la finele lunii martie. Printre ele se numără păstrarea consutlațiilor la distanță în cazul medicilor de familie sau a medicilor din ambulator. 
”Guvernul a aprobat, la finalul anului trecut, o Ordonanță de Urgență prin care măsurile instituite în contextul pandemiei prin OUG 70/2020 au fost prelungite până la data de 31.03.2021.
Astfel, se menține excepția de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanță, până la data de 31 martie 2021. Toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate.
De asemenea, consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare.
Consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere”, precizează CNAS.
În urma consultațiilor acordate la distanță medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.
Medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile.
A.H.