INVITAȚIE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE TINERET - Constituirea Consiliul Consultativ al Tinerilor Baia Mare

Toate organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret care își desfășoară activitatea la nivelul municipiului Baia Mare sunt invitate să se înscrie în Consiliul Consultativ al Tinerilor (CCT) Baia Mare.

INVITAȚIE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE TINERET  - Constituirea Consiliul Consultativ al Tinerilor Baia Mare

Toate organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret care își desfășoară activitatea la nivelul municipiului Baia Mare sunt invitate să se înscrie în Consiliul Consultativ al Tinerilor (CCT) Baia Mare.

“Aceasta va fi o structură consultativă în domeniul tineretului, fără personalitate juridică, care va funcţiona pe lângă Municipiul Baia Mare și Consiliul Local al Municipiului Baia Mare”, au spus responsabilii Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș (FONT).      

Înscrierile, la sediul primăriei sau prin e-mail

Întreg apelul de înscriere pentru constituirea Consiliului Consultativ al Tinerilor Baia Mare, însoțit de detalii privind demersurile, se găsește pe pagina “Municipiul Baia Mare”

 “După cum sigur știți, prin H.C.L. nr. 296/2020 s-a aprobat constituirea Consiliului Consultativ al Tinerilor (CCT) Baia Mare și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Pentru a deveni efectiv funcțional, mai sunt câțiva pași de parcurs. Iar primul pas prevede înscrierea în CCT a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret cu activitate la nivelul municipiului Baia Mare”, se precizează într-un comunicat.

Înscrierea se realizează prin depunerea unei cereri la sediul primăriei, însoțită de documentele doveditoare. Acestea trebuie să îndeplinească condițiile specificate în art. 6 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 296/2020 a Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ al Tinerilor Baia Mare. 

Invitația este deschisă tuturor organizațiilor neguvernamentale care îndeplinesc condițiile prevăzute în document. 

Primirea și înregistrarea cererilor se va face în perioada 1 februarie - 12 februarie 2021, la sediul Primăriei Baia Mare (Strada Gheorghe Șincai, nr. 37) sau poate fi trimisă prin e-mail la adresa finantari@baiamare.ro. 

Documentele trimise prin e-mail vor avea, pe fiecare pagină, mențiunea ”Conform cu originalul” și semnătura președintelui organizației.

Mai multe întrebări și detalii se pot obține de la Serviciul Parteneriate Publice, email: finantari@baiamare.ro, tel.: 0372.624.142.