INFRACȚIUNI - Arestarea preventivă a minorilor, modificată

O serie de modificări ce vizează procedurile penale în cazul minorilor suspectați sau acuzați de comiterea unei infracțiuni se va aplica săptămâna aceasta.

INFRACȚIUNI - Arestarea preventivă a minorilor, modificată

Vorbim de modificări la felul cum va avea loc arestarea preventivă a minorilor și chiar de extinderea procedurilor specifice celor sub 18 ani majorilor, în anumite situații.

Conform avocatnet.ro, legea nr. 284/2020 aduce noutăţi Codului de procedură penală, prin care procedurile penale sunt adaptate și mai mult (sau pot fi adaptate) situațiilor în care un minor e suspectat sau acuzat de săvârșirea unei infracțiuni. Discutăm de posibilitatea aplicării procedurii cu infractori minori și celor ce au peste 18 ani, dacă erau minori la momentul când au devenit suspecți, precum și de alte câteva schimbări specifice.

Proceduri specifice minorilor aplicate și celor ce au trecut de 18 ani

Conform Legii nr. 284/2020, în cursul urmăririi penale, organul judiciar poate decide, în funcţie de circumstanţele cauzei, a gradului de maturitate sau a gradului de vulnerabilitate, aplicarea procedurii cu infractori minori şi pentru cei care au depăşit vârsta de 18 ani, respectiv 21 de ani, dacă la momentul când au devenit suspecţi erau încă minori.

După aceea, este introdusă o prezumție de minoritate, în cadrul urmăririi penale, atunci când nu se poate stabili, cu exactitate, situația suspectului sau inculpatului.

Condiții speciale de informare a minorului

Chiar dacă activitatea de informare a unui suspect, respectiv a unui inculpat, reprezintă unul din elementele esențiale ale procesului penal (fiind vorba de respectarea drepturilor procesuale ale persoanelor implicate), Legea nr. 284/2020 creează un cadru de informare specifică a minorilor suspectați sau acuzați de comiterea unei infracțiuni.

Înainte de prima audiere (în cadrul urmăririi penale), minorilor li se va comunica, într-un limbaj simplu şi adaptat vârstei, în afară de drepturi şi obligaţii prevăzute de lege şi următoarele:

  • informaţii cu privire la principalele etape ale procesului penal;
  • dreptul ca părinţii, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea căreia se află temporar sau un alt adult desemnat să primească aceleași informaţii comunicate minorului;
  • dreptul la protecţia vieţii private, conform legii;
  • dreptul de a fi însoţit de părinţi, tutore, curator ori persoana în îngrijirea căreia se află temporar sau de un alt adult desemnat în timpul diferitelor etape ale procedurii, conform Codului de procedură penală;
  • dreptul de a fi evaluat prin intermediul referatului de evaluare;
  • dreptul la evaluare medicală şi asistenţă medicală în cazul în care va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate;
  • măsurile preventive ce i se pot aplica, precum şi dreptul ca măsura preventivă privativă de libertate să fie aplicată cu caracter excepţional, perioada pentru care poate fi dispusă şi durata maximă a măsurii preventive privative de libertate, condiţiile pentru prelungirea şi menţinerea acesteia, precum şi dreptul la verificarea periodică a măsurii, în condiţiile legii;
  • dreptul de a fi prezent la judecarea cauzei;
  • dreptul la exercitarea căilor de atac, în condiţiile legii.

C.S.

sursă foto: protv.ro