ÎN AȘTEPTARE - Construcția noului pod peste Tisa depinde de banii Europei

La finele lunii trecute Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a depus cererea de finanțare pentru construcția noului pod peste Tisa de la Sighet.

ÎN AȘTEPTARE - Construcția noului pod peste Tisa depinde de banii Europei
Autoritățile romane vor să obțină finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport
multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea - Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T.
Prin acest proiect se dorește îmbunătățirea accesibilității regiunii și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltarii economice durabile - prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului in zonele tranzitate, cresterea mobilității populației și a bunurilor – prin reducerea timpului de călătorie datorat sporirii vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri si calatori. Odată realizat acest pod peste Tisa vom putea vorbi și de reducerea costurilor de transport – prin realizarea acestui proiect, soferii urmand a economisi timp și energie si își vor reduce cheltuielile cu combustibilul si intretinerea autovehicolelor.
Proiectul prevede constructia noului drum pe o distanță de 1,2 km, 5 poduri de desecare, o intersecție tip girație, respectiv o parcare și un punct de frontieră.
Primarul din Sighet, Vasile Moldovan, spune că valoarea totală a proiectului este de 154,212,613.86 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 129,876,478.32 lei,15% contributia proprie - 24,336,135.54 lei. Durata proiectului este de 38 luni. 
H.D.