DECLARAȚIE ZI ȘI NOAPTE - Barurile și restaurantele din Săcălășeni și Tăuții Măgherăuș se închid 14 zile

Locuitorii orașului Tăuții Măgherăuș și a comunei Săcălășeni vor intra în mai puțin de două ore în carantină din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus.

DECLARAȚIE ZI ȘI NOAPTE - Barurile și restaurantele din Săcălășeni și Tăuții Măgherăuș se închid 14 zile
În cele două localități, potrivit informațiilor furnizate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. În intervalul orar 6.00-22.00, autoritățile au interzis circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, excepțiile de la regulă fiind deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Este permisă în acest interval deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice; deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activități agricole, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare, îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obținerea unor drepturi, participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament, pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, alte motive justificative precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
Apoi, în/din cele două zone este permisă intrarea/ieșirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației; persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor; persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate; persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; urgențe medicale.
„Se permite tranzitarea celor localități de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea/staționarea în localitate. Sunt interzise organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise; organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare, activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional, organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise, respectiv toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.
Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare este permis până la ora 21,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant. În cele două localități a fost limitat și numărul de persoane în incinta supermarket-urilor și magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane. Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane/ și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2. Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată, pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei, numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport, se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport.  Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate”, precizează prefectul de Maramureș. 
Carantina va afecta și Aeroportul Internațional „Maramureș”, în acest caz deplasarea/plecarea pasagerilor la și de la aeroport pentru cursele aeriene sau cursele charter private urmând a se realiza pe baza declarației pe proprie răspundere, biletul de avion achiziționat și fără a opri/staționa în localitatea Tăuții Măgherăuș, cu excepția celor care au stabilit domiciliul/reședința sau adresa declarată în zona carantinată zonal. 
Image may contain: textH.D.