DATORII - Universitățile și instituțiile publice pot cere eșalonarea datoriilor

Contribuabilii care doresc eșalonarea datoriilor către stat trebuie să depună o cerere în acest sens, însă trebuie să constituie o serie de garanții.

DATORII - Universitățile și instituțiile publice pot cere eșalonarea datoriilor

Acest lucru este valabile doar pentru sumele ce depășesc 5.000 lei în cazul persoanelor fizice sau 20.000 lei în cazul persoanelor juridice. În același timp însă, sunt scutite de această prevedere instituțiile publice sau universitățile.

“Referiotor la garanții la eșalonare, precizăm următoarele. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, debitorul trebuie să constituie garanții. La cererea temeinic justificată a debitorului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile. Pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată potrivit art. 208, de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice și, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanții.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), următoarele categorii de debitori nu trebuie să constituie garanții: instituțiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz; autoritățile/serviciile publice autonome înființate prin lege organică; unitățile și instituțiile de drept public prevăzute la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; instituțiile de învățământ superior de stat”, explică AJFP Maramureș, într-un comunicat de presă.

A.H.