CONSTITUȚIA ROMÂNIEI - Libertatea religioasă nu poate fi îngrădită

Ce-a de-a opta zi a lunii decembrie a fost dedicată Constituției României. Constituția din 1991 a fost prima de după Revoluția din decembrie 1989 fiind adoptată, în forma inițială, în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991. A intrat în vigoare în urma aprobării ei prin Referendumul național de la 8 decembrie 1991, arată basilica.ro.

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI - Libertatea religioasă nu poate fi îngrădită

Ce-a de-a opta zi a lunii decembrie a fost dedicată Constituției României.

Constituția din 1991 a fost prima de după Revoluția din decembrie 1989 fiind adoptată, în forma inițială, în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991. A intrat în vigoare în urma aprobării ei prin Referendumul național de la 8 decembrie 1991, arată basilica.ro.

Noua Constituție a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233, din 21 noiembrie 1991.

Legea fundamentală a statului român reglementează, printre altele, libertatea religioasă.

„Articolul 7 este primul care face referire la libertatea religioasă: „Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt”, arată basilica.ro.

În articolul 29, la alineatele 1, 3 și 5, se fac precizări directe în acest sens.

„(1)Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale. (3) Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii. (5) Cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile și în orfelinate”, mai precizează site-ul citat.

De asemenea, libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Tot în Constituția României, Articolul 32, alineatul 7, este menționat că învățământul religios este garantat de stat.

V.R.