ACCESARE FONDURI - Bistra vrea să preia de la stat mai multe drumuri forestiere

Consiliul local al comunei Bistra a solicitat Guvernului, în baza Hotărârii Consiliul Local nr. 4/2020, trecerea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora.

ACCESARE FONDURI - Bistra vrea să preia de la stat mai multe drumuri forestiere

Oficialii Ministerului Mediului spun că prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură premisele implicării Consiliului Local al comunei Bistra în realizarea unor proiecte având ca obiect mărirea accesibilității fondului forestier prin modernizarea și refacerea drumurilor forestiere existente, localitatea încadrându-se în categoria beneficiarilor eligibili, putând realiza investiții pentru modernizarea infrastructurii forestiere prin pietruirea și asfaltarea actualelor drumuri forestiere, dar și pentru amenajarea unora noi, precum și pentru diminuarea riscului incidenței fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.

“Astfel, pot fi efectuate investiții constând în construirea și modernizarea drumurilor forestiere publice și/sau private, inclusiv realizarea lucrărilor de artă a platformelor primare, construirea de sisteme de marcare, semnalizare și avertizare, orizontale și verticală, precizează Ministerul Mediului. Prin schimbarea regimului juridic al acestor drumuri forestiere și terenurilor aferente acestora Bistra va putea accesa și fonduri cuprinse în Planul Național Strategic (2021 – 2027).

“Aceste drumuri nu mai sunt necesare administrării pădurilor statului întrucât deservesc în totalitate sau în parte pădurile private a cetățenilor din comuna Bistra. Astfel ținând cont de faptul că drumurile auto forestiere solicitate sunt constant avariate de condițiile meteo extreme din ultimii ani, iar acestea deservesc și proprietăți ale cetățenilor comunei Bistra (fond forestier, pășuni, fânațe, livezi de pomi fructiferi ori terenuri arabile), iar fond forestier proprietatea statului într-o proporție foarte mică,  această sarcină (de a întreține și de a repara) revine exclusiv primăriei comunei Bistra și Consiliului Local care, neavând și calitatea de proprietar nu poate intreprinde astfel de lucrări sau accesări de fonduri europene. scopul trecerii drumurilor din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Bistra este acela de a întreține, reabilita și moderniza infrastructura forestieră, inclusiv prin accesarea de fonduri europene, lucruri imposibil de realizat în lipsa dreptului de proprietate”, arată Ministerul mai sus amintit.